Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會場佈置洽談

會場佈置大約的價格?

會場佈置會因為每個人的需求、地點、喜歡的風格樣式,會有不同的報價。

建議若需要會場佈置,可先在作品集中找出喜歡的樣式,告訴我們的設計師,

以便為您更精準的設計出您心中所喜歡的樣式。


 

洽談會場佈置需要提供哪些資料?

請先告知佈置的預算、時間、地點,。並告知喜歡的設計風格,氣球先生將依照您的需求提案與報價。雙方確認需求無誤後,就先請預約付30%訂金。好日子常常會有撞期的狀況出現,若確定好請儘早與氣球先生預約。


 

我還沒有確定會場場地,是否可否先開始跟洽談會場佈置?

因為會場佈置與場地的硬體狀況息息相關,建議先確認場地再開始洽談會場佈置事宜。