MENU LOG IN CART {{currentCart.getItemCount()}}

海外配送

氣球先生海外配送服務由國內郵局(中華郵政)配送,相關項目、限制及價格以中華郵政公告為主。  <點我連結中華郵政>

下圖為郵局配送費用參考:欲知細節請參考 <中華郵政包裹寄送服務>